Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban

UAS PAS dot COM - Berikut kami sampaikan contoh latihan soal UTS PTS mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013, Kurikulum merdeka serta Kunci Jawaban sebagai persiapan adik-adik sebelum melaksanakan ulangan tengah semester ganjil nantinya.

soal uts bahasa jawa kelas 2 semester 1

Contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1  (Ganjil) ini kami lengkapi dengan kunci jawaban sehingga dapat dijadikan bahan belajar ataupun sebagai bahan pembuatan soal bagi bapak ibu guru wali kelas II.

Soal dan kunci jawaban ulangan tengah semester (UTS) atau penilaian tengah semester (PTS) Bahasa Jawa kelas 2 sekolah dasar  semester 1 ini bisa di download pada link di akhir postingan ini. Untuk file sendiri kami simpan pada penyimpanan google drive sehingga aman dari virus.

Soal UTS Boso Jowo Kelas 2 Semester 1

Soal-soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 di bawah sebagai bimbingan belajar orang tua bagi anak anda sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya.

Soal Pilihan Ganda UTS Basa Jawa Kelas 2 Semester 1

1. Pandhawa iku cacahe ana ....

a. telu
b. papat
c. lima

2. Gatekna gambar!


Gambar wayang iku arane ....

a. Werkudara
b. Janaka
c. Sadewa

3. Raden Werkudara iku satriya ing ....

a. Sawojajar
b. Jodhipati
c. Madukara

4. Sabar lan ora seneng perang iku watake ....

a. Puntadewa
b. Werkudara
c. Janaka

5. Garwane Raden Puntadewa, yaiku ....

a. Dewi Drupadi
b. Dewi Arimbi
c. Dewi Sembadra

6. Gambar ing ngisor iki kang awujud Raden Janaka, yaiku ....

a.


b.


c.


7. Pandhawa kang diarani Tangsen, yaiku ....

a. Puntadewa
b. Janaka
c. Sadewa

8. Punakawan cacahe ana papat yaiku ....

a. Semar, Gareng, Petruk, Bagong
b. Semar, Gareng, Janaka, Sadewa
c. Gareng, Bima, Tangsen, Petruk

9. Punakawan sing mlakune pincang, yaiku ....

a. Semar
b. Gareng
c. Bagong

10. Punakawan sing nduweni irung mancung, yaiku ....

a. Semar
b. Petruk
c. Bagong

11. Semar iku nduweni watak kang ....

a. sopan lan sabar
b. seneng mlesetake guneman
c. seneng nyambut gawe

12. Gatekna gambar!


Gambar wayang iku arane ....

a. Semar
b. Gareng
c. Petruk

13. Bagong iku anake Semar sing nomer ....

a. siji
b. loro
c. telu

Wacanen kanthi pratitis wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli soal nomer 14 lan 15!

Kagiyatan Padinan Ambar
Jam lima esuk Ambar wis tangi turu.
Ambar banjur ngrapekake kamare.
Sawise iku Ambar ngrewangi ibune nyapu
latar.
Jam enem esuk Ambar adus banjur sarapan.
Ambar budhal sekolah jam setengah pitu.
Ambar ora lali pamitan karo bapak lan ibune.

14. Ambar tangi turu jam ....

a. papat
b. lima
c. enem

15. Jam enem esuk Ambar adus banjur ....

a. sarapan
b. sinau
c. nyapu latar

16. Gambar ing ngisor iki kalebu kagiyatan wayah wengi, yaiku ....

a.


b.


c.


17. Suti seneng nyambut gawe. Suti bocah ....

a. kesed
b. pinter
c. sregep

18. Olahraga becike dilakokake wayah ....

a. esuk
b. awan
c. wengi

19. Sikatan nalika adus iku kanggo ngresiki ....

a. rambut
b. untu
c. kuping

20. Ukara pitakon ing ngisor iki kang bener,yaiku ...

a. Windi lagi nyapu latar.
b. Ayo mangkat sekolah!
c. Ayuk mangkat sekolah karo sapa?

21. Gatekna gambar!


Ukara kang cocok karo gambar, yaiku ....

a. Rahma lagi ngrewangi ibu nyapu latar.
b. Rahma lagi ngrewangi ibu masak.
c. Rahma lagi tangi turu.

22. ngaji – lagi – Gani
Urutan tembung kang trep, yaiku ...

a. lagi ngaji Gani.
b. Gani lagi ngaji.
c. ngaji lagi Gani.

23. Bani – maca – seneng – buku
Urutan tembung kang trep, yaiku ...

a. Bani seneng buku maca.
b. Bani buku seneng maca.
c. Bani seneng maca buku.

24. Swarane bebek iku ....

a. kwek-kwek
b. petok-petok
c. kiyik-kiyik

25. Cit-cit iku swarane kewan ....

a. gajah
b. tikus
c. sapi

Soal Isian UTS Basa Jawa Kelas 2 Semester 1

26. Werkudara iku Pandhawa kang nomer ....

27. Satriya kembar Pandhawa, yaiku ....

28. Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong arane ....

29. Anake Semar sing nomer siji, yaiku ....

30. Petruk uga diarani ....

31. Sarapan iku kalebu kagiyatan ing wayah ....

32. Sikat lan sabun iku iku piranti kanggo ....

33. Latar sing reged kudu di ....

34. Upacara bendera iku kagiyatan nalika dina ....

35. Swarane kodhok iku ....

Soal Uraian UTS Basa Jawa Kelas 2 Semester 1

36. Tulisna urutaning Pandhawa saka sing tuwa!

37. Kepriye watake Petruk?

38. Tulisna telu kagiyatanmu sawise mulih sekolah!

39. Gawea ukara pitakon nganggo tembung ing ngisor iki!
a. Sapa
b. Apa

40. Aranana swarane kewan ing ngisor iki!
a. Sapi
b. Wedhus

Untuk soal dan kunci jawaban Bahasa Jawa diatas dapat anda unduh pada link berikut ini :

Download soal UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

Kunci Jawaban UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Sekolah Dasar

Demikian contoh soal latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 dan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dalam belajar persiapan ulangan tengah semester yang sesungguhnya. Semoga juga soal-soal di atas banyak yang keluar saat ulangan nantinya.